Wydawca treści Wydawca treści

Korzystanie z dróg udostępnionych do ruchu publicznego

Poruszanie się na terenach leśnych musi się odbywać według określonych zasad, ponieważ nie wszystkie drogi w lesie są udostępnione do ruchu publicznego.

Nadleśnictwo Osie wprowadziło do stosowania zasady korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego, które zostały określone w „Zarządzeniu nr 25 / 2008 Nadleśniczego Nadleśnictwa Osie z dnia 01.10.2008 r. w sprawie zasad udostępnienia dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Osie do ruchu kołowego”. Do zarządzenia dołączono mapy dróg udostępnionych do ruchu publicznego odzielnie dla każdego leśnictwa znajdującego się na terenie Nadleśnictwa Osie.