Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenie pożarowe i zakazy wstępu do lasu

Aktualny stopień zagrożenia pożarowego lasu dla RDLP w Toruniu:

http://www.traxelektronik.pl/pogoda/las/rejon.php?RejID=64


Parametry meteorologiczne, wilgotność ściółki oraz stopień zagrożenia pożarowego w Lasach Państwowych wg stref prognostycznych (RDLP w Toruniu: strefy 18, 19, 20):

Nadleśnictwo Osie - strefa nr 18

http://www.traxelektronik.pl/pogoda/las/