Wydawca treści Wydawca treści

Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna ZATOKI

Z myślą o edukacji przyrodniczej na świeżym powietrzu Nadleśnictwo Osie przygotowało ścieżkę dydaktyczną o nazwie "ZATOKI". "Leśna ścieżka dydaktyczna Zatoki" ukazuje ciekawe krajobrazowo fragmenty nadleśnictwa, przybliża pracę leśnika i prezentuje elementy zrównoważonej gospodarki leśnej.

Leśna ścieżka dydaktyczna Zatoki

   Jest to jeden z pierwszych takich obiektów w polskich lasach. Istnieje nieprzerwanie od 1997 roku. Przebudowana w roku 2007 pozwala na przeprowadzenie poglądowej lekcji w lesie. Podczas spaceru ścieżką, w towarzystwie leśnika lub samemu, korzystając z tablic pomocniczych ustawionych na trasie ścieżki dowiemy się wiele o pracy w lesie, o charakterystyce przyrodniczej naszych okolic oraz o ochronie przeciwpożarowej i udostepniniu turystycznym.

Z myślą o edukacji przyrodniczej na świeżym powietrzu Nadleśnictwo Osie przygotowało ścieżkę dydaktyczną o nazwie "ZATOKI".

"Leśna ścieżka dydaktyczna Zatoki" ukazuje ciekawe krajobrazowo fragmenty nadleśnictwa, przybliża pracę leśnika i prezentuje elementy zrównoważonej gospodarki leśnej.

 

 

 

Tematy prezentowane kolejno na trasie ścieżki:

 

Tablica nr 1 – Ochrona Lasu – ptaki

 

 

Tablica nr 2 – Ochrona Przyrody - mokradła

 

 

Tablica nr 3 – Ochrona lasu – pułapki feromonowe

 

 

Tablica nr 4 – Przebudowa drzewostanów

 

 

Tablica nr 5 – Ochrona lasu przed zwierzyną

 

 

Tablica nr 6 – Zagospodarowanie turystyczne lasów

 

 

Tablica nr 7 – Miejsce na ognisko – ochrona przeciwpożarowa lasów

 

 

Tablica nr 8 – Żywicowanie

 

 

Tablica nr 9 – Rośliny runa leśnego – aspekt wiosenny

 

 

Tablica nr 10 – Biologiczno – mechaniczna oczyszczalnia ścieków

 

 

 

 

 

Tekst: Dawid Warzyński