Asset Publisher Asset Publisher

Oferta turystyczna Nadleśnictwa Osie

Naszym zadaniem jest przygotowanie turystyczne w taki sposób, aby było w nich miejsce dla zwierząt, turystów i gospodarki leśnej. W tym celu:

-  udostępniliśmy dla ruchu kołowego część dróg leśnych, a przy nich zlokalizowaliśmy blisko 40 miejsc postoju pojazdów,

- wytyczyliśmy 5 tras do uprawiania Nordic Walkingu,

- wspólnie z Lokalną Organizacją Turystyczną na północy nadleśnictwa od Błędna do Nowego- wytyczyliśmy szlak konny,

-  PTTK wytyczyło nam 6 szlaków pieszych oraz 2 rowerowe,

- wyznaczyliśmy miejsce biwakowania wraz z miejscem na ognisko,

- przebudowaliśmy ścieżkę dydaktyczną ,,Zatoki” do celów edukacyjnych,

-  wybudowaliśmy ogród edukacji ekologicznej,

- wyznaczyliśmy obszar pilotażowy bushcraft & survival na terenach leśnictw: Osie, Nowa Rzeka oraz Stara Rzeka;

Dużą atrakcją turystyczną są liczne jeziora. Miejscem wypoczynku są jeziora Radodzież, Łąkosz oraz Jezioro Czarne. Wyjątkowo ciekawym zbiornikiem jest Zalew Żur- ponad 400 ha sztuczne jezioro, które powstało w latach dwudziestych XX w. Nie można także zapomnieć o licznie odbywających się spływach kajakowych rzeką Wdą.

 

Zapytania, uwagi i wnioski można składać pod adresem e-mail osie@torun.lasy.gov.pl lub pod nr telefonu +48 52 33 29 503.