Wydawca treści Wydawca treści

Struktura własności lasów w Polsce

Las jest podstawą zachowania bioróżnorodności, stabilizuję środowisko naturalne, gwarantuje bezpieczeństwo ekologiczne kraju, jest miejscem korzystania przez człowieka z różnorodnych form wypoczynku, wreszcie dostarcza naturalnego, przyjaznego człowiekowi, wszechstronnego w wykorzystaniu, odnawialnego surowca, jakim jest...

         Las jest podstawą zachowania bioróżnorodności, stabilizuję środowisko naturalne, gwarantuje bezpieczeństwo ekologiczne kraju, jest miejscem korzystania przez człowieka z różnorodnych form wypoczynku, wreszcie dostarcza naturalnego, przyjaznego człowiekowi, wszechstronnego w wykorzystaniu, odnawialnego surowca, jakim jest drewno.
         Lasy w Polsce zajmują powierzchnię 9,1 mln ha, co stanowi 29,1% całego terytorium kraju.
         W Europie zajmujemy czwartą pozycję pod względem wielkości powierzchni lasów. Struktura własności naszych lasów daje zdecydowaną pozycję lidera Lasom Państwowym, które zarządzają nimi w imieniu Skarbu Państwa (społeczeństwa). Lasy Państwowe gospodarują na 77,8% zasobów leśnych Polski.
          Niezwykle ważne jest, że polskie lasy państwowe są ogólnodostępne dla każdego obywatela i spełniają wiele funkcji społecznych, w przeciwieństwie do lasów prywatnych, gdzie każdy właściciel może sam zdecydować o zakazie wstępu, bez podania przyczyny.

Tekst: Robert Wojnerowicz


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Nowy dojazd pożarowy w Leśnictwie Nowa Huta

Nowy dojazd pożarowy w Leśnictwie Nowa Huta

W dniu 26 czerwca dokonano końcowego odbioru inwestycji polegającej na budowie ponad 3 kilometrowej drogi leśnej, przecinającej główny kompleks leśny w Nadleśnictwie.

Nawierzchnia drogi wykonana została w ponad dziewięćdziesięciu  procentach przez pracowników  Nadleśnictwa Osie z wykorzystaniem własnego sprzętu i zapewnia możliwość łatwego przejazdu najcięższym wozom bojowym straży pożarnej. Przygotowanie dokumentacji i odpowiednich uzgodnień i zezwoleń trwały kilka miesięcy, co wynikało z położenia placu budowy w obszarze Natura 2000 „Bory Tucholskie". Prace budowlane trwały od października 2019 roku, a dzięki zaangażowaniu naszych pracowników i sprzętu udało nam się obniżyć koszt inwestycji o prawie 56 procent.

Efektem zrealizowanego przedsięwzięcia jest znaczna poprawa parametrów technicznych
i użytkowych drogi, co pozwoliło na stworzenie odpowiednich warunków transportowych dla wywozu drewna z kompleksów leśnych bez względu na porę roku oraz dla prowadzenia akcji gaszenia pożarów kompleksów leśnych.

Wybudowana droga leśna znajduje się w nowo opracowanej docelowej sieci drogowej Nadleśnictwa Osie i stanowi dojazd pożarowy nr 21.

 

 

 Tekst: D. Warzyński

Zdjęcia: S. Sławiński