Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Urządzanie lasu Jest częścią leśnej działalności polegającej na organizacji gospodarki leśnej w taki sposób, aby las spełniał wszystkie oczekiwane funkcje i realizował zaplanowane zadania. W ramach urządzania lasu opracowuje się najważniejszy dla każdego nadleśnictwa dokument – plan urządzenia lasu. Każdy taki plan jest sporządzony na 10 lat i zatwierdzany przez ministra środowiska. Plan urządzenia lasu zawiera szczegółowy opis stanu lasu, określa najważniejsze jego funkcje i zadania, które muszą w ciągu 10 lat wykonać leśnicy...

Urządzanie lasu

Jest częścią leśnej działalności polegającej na organizacji gospodarki leśnej w taki sposób, aby las spełniał wszystkie oczekiwane funkcje i realizował zaplanowane zadania.

W ramach urządzania lasu opracowuje się najważniejszy dla każdego nadleśnictwa dokument – plan urządzenia lasu. Każdy taki plan jest sporządzony na 10 lat i zatwierdzany przez ministra środowiska. Plan urządzenia lasu zawiera szczegółowy opis stanu lasu, określa najważniejsze jego funkcje i zadania, które muszą w ciągu 10 lat wykonać leśnicy.
Jednym z najważniejszych elementów planu jest tzw. Rozmiar pozyskania, który określa ile w ciągu 10 lat nadleśnictwo może wyciąć drewna i na jakich powierzchniach. Rozmiar pozyskania jest tak ustalany, aby był zawsze niższy od ilości drewna, która przyrasta w tym samym czasie. Gwarantuje to stały wzrost zasobów drewna w każdym nadleśnictwie oraz wzrost średniego wieku. W naszym nadleśnictwie obecnie średni wiek drzewostanów wynosi 64 lata, podczas gdy poprzednio, w 1996 roku, wynosił 60 lat.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Uwaga! Duże zagrożenie pożarowe w lasach

Uwaga! Duże zagrożenie pożarowe w lasach

Komunikat Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu

W ostatnim czasie brak opadów oraz wysokie temperatury sprawiły, że wzrosło zagrożenie pożarowe. Wilgotność ściółki jest bardzo niska, co sprzyja powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów. Obowiązuje zatem szczególna ostrożność w sytuacjach, które spowodować mogą powstanie pożaru na terenach leśnych a także na terenach z nimi sąsiadujacych.

Z danych statystycznych wynika, że 9 na 10 pożarów lasu powoduje człowiek...Często pożary lasu spowodowane są przeniesieniem się ognia z terenu nieużytków, na których odbywa się nielegalne wypalanie. Od początku roku Państwowa Straż Pożarna w województwie kujawsko-pomorskim interweniowała już 321 razy do gaszenia traw.

Przypominamy, że na terenach leśnych i w odległości do 100 m od lasu, użytkowanie otwartego ognia jest zabronione. Łamanie tego zakazu wiąże się z konsekwencjami.

Aktualne zagrożenie pożarowe w lasach kujawsko-pomorskich można sprawdzać na stronie https://www.traxelektronik.pl/pogoda/las/rejon.php?RejID=64