Wydawca treści Wydawca treści

Skąd się bierze drewno

Zaspokojenie naszego zapotrzebowania na drewno i zapewnienie trwałości lasów nie są sprzecznymi interesami. Drewno w Polsce jest naturalnym bogactwem, które jest całkowicie odnawialne.

Gwarantuje to wielofunkcyjna, zrównoważona gospodarka leśna, prowadzona przez Lasy Państwowe, opiekujące się 77,5 proc. polskich lasów (największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami publicznymi).

Leśnicy pozyskują drewno w granicach wyznaczonych przez standardy ekologicznej gospodarki, badania naukowe i 10-letnie plany urządzenia lasu, zatwierdzane przez ministra środowiska – średnio do 55–60 proc. drewna, które przyrasta w lesie; cała reszta zwiększa zapas na pniu. Dlatego nasze zasoby drewna rosną z roku na rok i są już dwukrotnie większe niż pół wieku temu. Wynoszą 2,4 mld m sześc., w tym w Lasach Państwowych – blisko 1,9 mld m sześc., co czyni je piątymi co do wielkości w Europie. Kupując drewno lub produkty z drewna z Lasów Państwowych, mamy pewność, że surowiec został pozyskany w sposób niezagrażający przyrodzie.

Również zasobność drzewostanów w lasach zarządzanych przez PGL LP stale rośnie. W roku 1991 wynosiła 190 m sześc./ha, a 20 lat później, w 2011 r. – już 254 m sześc./ha. Według międzynarodowych statystyk polskie lasy zaliczają się pod tym względem do czołówki europejskiej, charakteryzując się ponaddwukrotnie wyższą przeciętną zasobnością niż pozostałe lasy Starego Kontynentu.

Stale rosnąca zasobność drzewostanów, a tym samym przyrastające zasoby drewna w Lasach Państwowych umożliwiają stopniowe zwiększanie jego pozyskania

Stale rosnąca zasobność drzewostanów, a tym samym przyrastające zasoby drewna w Lasach Państwowych umożliwiają stopniowe zwiększanie jego pozyskania.
 
Głównym dostawcą surowca na polski rynek są Lasy Państwowe, które pokrywają ponad 90 proc. zapotrzebowania krajowego przemysłu i mieszkańców. Aby zaspokoić rosnący popyt, leśnicy zwiększają pozyskanie drewna: od 1990 r. wzrosło ono przeszło dwukrotnie – do ponad 35 mln m sześc. Ponieważ jednocześnie rośnie powierzchnia lasów, a przede wszystkim ich zasobność, naukowcy oceniają, że Lasy Państwowe będą mogły zwiększyć pozyskanie drewna do 40 mln m sześc. w 2030 r. i 45 mln m sześc. w połowie stulecia.

Warto pamiętać, że przychody Lasów Państwowych w ponad 90 proc. pochodzą właśnie ze sprzedaży drewna. To zapewnia im samodzielność finansową i umożliwia wykonywanie licznych zadań na rzecz polskich lasów i ich użytkowników bez korzystania z pieniędzy podatników (inaczej niż w wielu innych krajach Europy).

Zwiększają się nie tylko nasze zasoby drewna, lecz także powierzchnia lasów. W połowie XX w. zajmowały nieco ponad jedną piątą obszaru Polski, a dziś już niewiele mniej niż jedną trzecią. Lasy Państwowe pozyskują drewno, ale w tym samym czasie odnawiają drzewostany i zalesiają dotychczasowe nieużytki. Co roku leśnicy sadzą aż 500 mln nowych drzew, czyli średnio… 57 tys. na godzinę.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Będzie dofinansowanie do budowy drogi

Będzie dofinansowanie do budowy drogi

Będzie dofinansowanie do budowy ostatniego odcinka drogi powiatowej 1048C Osie – Warlubie

 
W tej sprawie z inicjatywy Nadleśnictwa Osie, Regionalnej Dyrekjcji Lasów Państwowych w Toruniu oraz radnych Powiatu Świeckiego zorganizowano w siedzibie nadleśnictwa spotkanie prasowe.
Spotkanie odbyło się w środę 2 sierpnia br. Wziął w nim udział zastępca dyrektora ds ekonomicznych RDLP w Toruniu Pan Sławomir Sławiński, Minister Łukasz Schreber - Poseł na  Sejm RP oraz przedstawiciele rady Powiatu Świeckiego.
Spotkanie miało głównie na celu przybliżenie lokalnym mediom zasad i korzyści płynących ze wspólnych inwestycji drogowych realizowanych przez Samorządy i Lasy Państwowe. Od lat takie dofinansowanie ma miejsce szczególnie dla dróg, które mają związek z prowadzoną gospodarką leśną.
Ostatni etap modernizacji w/w drogi połączy to co jest już zrobione z drogą wojewódzką nr 214 i autostradą A1. Dla lokalnej społeczności jest to na tyle ważny odcinek, gdyż przebiega przez miejscowość Płochocin. Dla nas leśników będzie on służył nie tylko naszemu nadleśnictwu ale i innym zlokalizowanym w ciągu tej drugi. Całość inwestycji to koszt ok 4mln złotych z czego 2 mln pochodzić będą ze środków Lasów Państwowych. Środki, którymi Lasy Państwowe wesprą inwestycje drogowe, pochodzą z Funduszu Leśnego.
Dziękujemy TVP3 Bydgoszcz, Radiu PiK, przedstawicelom Polskiej Agencji Prasowej i lokalnym portalom internetowym za przybycie.