Ustaw komunikację między portletami używającymi parametrów publicznego renderowania. Do każdego z parametrów w portlecie możliwe jest ignorowanie wartości pochodzących z innych portletów aby odczytywać wartości z innego parametru. Czytaj więcej.
Dzielone parametry Ignoruj Odczytaj wartość z parametru
categoryId
resetCur
tag
tags