Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Uwaga! Duże zagrożenie pożarowe w lasach

Uwaga! Duże zagrożenie pożarowe w lasach

Komunikat Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu

W ostatnim czasie brak opadów oraz wysokie temperatury sprawiły, że wzrosło zagrożenie pożarowe. Wilgotność ściółki jest bardzo niska, co sprzyja powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów. Obowiązuje zatem szczególna ostrożność w sytuacjach, które spowodować mogą powstanie pożaru na terenach leśnych a także na terenach z nimi sąsiadujacych.

Z danych statystycznych wynika, że 9 na 10 pożarów lasu powoduje człowiek...Często pożary lasu spowodowane są przeniesieniem się ognia z terenu nieużytków, na których odbywa się nielegalne wypalanie. Od początku roku Państwowa Straż Pożarna w województwie kujawsko-pomorskim interweniowała już 321 razy do gaszenia traw.

Przypominamy, że na terenach leśnych i w odległości do 100 m od lasu, użytkowanie otwartego ognia jest zabronione. Łamanie tego zakazu wiąże się z konsekwencjami.

Aktualne zagrożenie pożarowe w lasach kujawsko-pomorskich można sprawdzać na stronie https://www.traxelektronik.pl/pogoda/las/rejon.php?RejID=64