Wydawca treści Wydawca treści

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"


                                                 

Planowany okres realizacji: 2016-2021 r.


Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe


Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.


Cele uzupełniające:
•    rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
•    szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
•    dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
•    skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.


Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:
•    rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
o    budowę i modernizację dostrzegalni pożarowych (124 szt.)
o    zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (170 szt.)
o    doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (37 szt.)
o    budowę stacji meteorologicznych (12 szt.)
•    wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
o    zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)
 
Wartość projektu
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 78 894 108,59 zł
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 56 500 000,00 zł
Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 48 025 000,00 zł

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Uhonorowany Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości

Uhonorowany Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości

We wtorek 6 października br. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej 12 leśników i drzewiarzy związanych z Pomorzem i Kujawami, którzy 80 lat temu, wiosną 1940 r. stracili życie w Zbrodni Katyńskiej.

Podczas uroczystości uhonorowano także czterech toruńskich leśników Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Zostali wyróżnieni przez Prezydenta RP za działalność na niwie umacniania polskości, krzewienia patriotyzmu i upamiętnianie dokonań naszych przodków. Wśród tej wspaniałej czwórki nie mogło zabraknąć Pana Mariusza Deinowskiego - leśniczego leśnictwa Osie (Nadleśnictwo Osie), człowieka o wielkim sercu, człowieka zawsze pogodnego i życzliwego. Jesteśmy dumni z postawy naszego leśnika, gratulujemy honorowego odznaczenia oraz życzymy jak najwięcej, równie wielkich sukcesów.

Nadleśnictwo Osie