Wydawca treści Wydawca treści

OBIEKTY EDUKACYJNE

Edukacja leśna społeczeństwa jest jednym z zadań wykonywanych przez leśników Nadleśnictwa Osie

Dbałość o stan naszych lasów wymaga też kształtowania nowych pokoleń Polaków. Leśnicy przyjeli na siebie część tej odpowiedzialności i od wielu lat z powodzeniem realizują edukację leśną w najlepszym do tego celu miejscu – w lesie. W tym celu leśnicy regularnie odwiedzają miejscowe szkoły. Podczas pogadanek z uczniami przybliżają specyfikę gospodarki leśnej, poruszają zagadnienia związane z ochroną przyrody oraz uczą zasad zachowania się w lesie. Dodatkowo, współpraca ze szkołami polega również na współorganizowaniu cyklicznych konkursów o tematyce leśnej, przyrodniczej i pożarowej.

Obiekty edukacyjne znajdujące się na terenie Nadleśnictwa Osie:

IZBA EDUKACYJNA NA SZKÓŁCE LEŚNEJ OSINY

Sala edukacyjna na szkółce Osiny – „Leśna klasa" o pojemności 30 osób, w pełni wyposażona multimedialnie, dostępna dla grup zorganizowanych przez cały rok. Po uprzednim zgłoszeniu istnieje możliwość przeprowadzenia lekcji przyrody połączonej ze zwiedzaniem szkółki leśnej. Sala jest wyposażona w  instalację wystawienniczą dzięki której możliwe jest prezentowanie prac plastycznych czy fotografii.

OGRÓD EDUKACJI EKOLOGICZNEJ PRZY NADLEŚNICTWIE OSIE

Ogród Edukacji Ekologicznej przy siedzibie nadleśnictwa w Osiu. Pozwala przeprowadzić w terenie lekcje dendrologii lub przyrody dla młodszych klas i przedszkolaków. Zainstalowane w nim obiekty edukacyjne pozwalają korzystać z ogrodu samodzielnie po godzinach pracy nadleśnictwa lub w weekendy i święta. Po ogrodzie oprowadzają także leśnicy z Nadleśnictwa Osie. Istnieje także możliwość zorganiozwania spotkania edukacyjnego z grami i zabawami terenowymi. Na miejscu znajduje się także grill ogrodowy, gdzie można rozpalić ognisko oraz wiata z ławami i stołami.

LEŚNA ŚCIEŻKA EDUKACYJNA "ZATOKI"

Leśna Ścieżka Dydaktyczna „Zatoki" – to jedna z pierwszych takich  ścieżek  w polskich lasach. Istnieje nieprzerwanie od 1997 roku. Przebudowana w roku 2007 pozwala na przeprowadzenie poglądowej lekcji w lesie. Podczas spaceru ścieżką, w towarzystwie leśnika lub samemu, korzystając z tablic pomocniczych ustawionych na trasie ścieżki dowiemy się wiele o pracy w lesie, o charakterystyce przyrodniczej naszych okolic oraz o ochronie przeciwpożarowej i udostępnieniu turystycznym lasów. Na początku ścieżki znajduje się miesce odpoczynku z wiatą oraz miejscem rozpalenia ogniska.

Zapraszamy na zajęcia edukacyjne do Nadleśnictwa Osie