Historia Historia

Zarys dziejów Nadleśnictwa Osie

XVIII wiek przyniósł wydarzenia, które do połowy następnego stulecia doprowadziły do zaniku feudalizmu w Europie i zastąpienia go przez kapitalizm. Towarzyszył mu powiązany z postępem technicznym gwałtowny rozwój przemysłu, a co za tym idzie zapotrzebowanie na surowce, w tym drewno...