Asset Publisher Asset Publisher

Śladami własnej przeszłości

Dzięki uprzejmości Pana Hansa-Joachima Deltowa z Niemiec, Nadleśnictwo Osie weszło w posiadanie historycznych zdjęć terenów leśnych nadleśnictwa oraz pobliskich miejscowości z 1941r..

Pan Hans jest synem Oskara Deltowa, który urodził się w leśniczówce Nowa Huta w dniu 11 kwietnia 1899r.. Przebywał w niej do końca tegoż roku. Z początkiem 1900r. rodzina państwa Deltow osiedliła się w byłej leśniczówce Jeżewnica. Po śmierci ojca Pana Oskara w 1903r., babcia Pana Hansa i jej sześcioro dzieci, w tym Oskar, osiedlili się w Grudziądzu. Zamieszkiwali tu do 1923r., do czasu kiedy wyjechali wszyscy do Berlina.
Zdjęcia tu prezentowane zostały zrobione przez Pana Oskara, podczas jego przyjazdu do Polski na urlop do leśniczówki Nowa Huta - miejsca jego narodzin.
Dzięki tym zdjęciom możemy zobaczyć obecnego w tym czasie leśniczego leśnictwa Nowa Huta Pana Surray z jego żoną oraz siostrą. Z kolei przy leśniczówce Jeżewnica widzimy ówczesnego leśniczego Pana Julkowskiego.
Dzięki uzyskanym fotografiom, możemy doskonale ocenić jak olbrzymie zmiany zachodzą w naszym otoczeniu na przełomie lat. Mimo biegnącego czasu, do dziś przetrwały budynki i budowle poddawane remontom, które możemy podziwiać. Ostała się nawet stara ręczna pompa do wydobywania wody, która stoi po dzień dzisiejszy na dziedzińcu leśniczówki Nowa Huta.
Na zdjęciach:

Stajnia leśniczówki Nowa Huta, widok na leśniczówkę z drogi do leśniczówki Stara Huta.
Leśniczówka Nowa Huta - 1941r.       

Leśniczówka Nowa Huta - dziś
 
W oddali była leśniczówka Jeżewnica
 
Byłe Nadleśnictwo Przewodnik, poczta w miejscowości Przewodnik. Poczta mieściła się u Państwa Szczęsnych.
 
Kościół w Przewodniku, plebania w miejscowości Przewodnik. Kościół ten został w późniejszym czasie rozebrany.
 
Cmentarz wojenny w miejscowości Przewodnik


 
 
Tekst: Robert Wojnerowicz