Asset Publisher Asset Publisher

Zakaz wstępu do lasu

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2019 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Zn. Spr.: Z0.7100.13.2019 r. z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych oraz innych zjawisk szkodotwórczych; w tym w szczególności wykonania techniką agrolotniczą chemicznych zabiegów ratowniczych na obszarach zagrożenia trwałości lasu przez szkodniki liściożerne w 2019 roku, działając w myśl art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. 2018, poz. 2129 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych zjawisk szkodotwórczych w lasach w 2019 r. znak: ZO.7100.4.2019.

 ZAWIADAMIAM

o podjęciu decyzji w sprawie wykonania agrolotniczego zabiegu ratowniczego w drzewostanach Lasów Państwowych, wykazujących zagrażającą trwałości lasu obecność gąsienic brudnicy mniszki na terenach wchodzących w skład Nadleśnictwa Osie, położnych w zasięgu terytorialnym gmin: Osie i Warlubie. Zabiegiem będą objęte drzewostany w Leśnictwach: Stara Rzeka, Orli Dwór, Nowa Huta, Stara Huta, Rynków, Średnik, Bąkowo, Borowy Młyn, Płochocin.

Planuje się użycie środka owadobójczego  DIMILIN 480 S.C..
 
Warunki bezpiecznego stosowania środków:
- okres prewencji dla pszczół - nie dotyczy,
- okres prewencji dla ludzi i zwierząt - nie dotyczy,
- okres karencji dla runa leśnego -14 dni.

Zabiegi będą wykonane w okresie od 29 maja do 16 czerwca 2019 r. (w zależności od warunków atmosferycznych).

Na czas zabiegu zostanie wprowadzony zakaz wstępu na teren określonych pól zabiegowych.

Na granicy lasu objętego zakazem wstępu, a w szczególności przy drogach i przejściach prowadzących do lasu zostaną przez Nadleśnictwo wywieszone tablice ostrzegawcze z napisem: „Zakaz wstępu. Chemiczne zabiegi zwalczania owadów. Od dnia 29.05.2019 r. do dnia 16.06.2019 r..


Nadleśniczy Nadleśnictwa Osie