Asset Publisher Asset Publisher

Wykaszanie bagna

Na terenie rezerwatu przyrody „ Miedzno” znajdującego się w leśnictwie Orli Dwór na powierzchni 15,00 ha Towrzystwo Przyrodnicze ALAUDA w uzgodnieniu z RDOŚ w Bydgoszczy prowadzi prace związane z usuwaniem roślinności szuwarowej oraz nalotu drzew i krzewów w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą „ Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 200 w woj. kujawsko-pomorskim”.

Z wyznaczonej powierzchni zostanie wykoszona roślinność szuwarowa oraz usunięte drzewa i krzewy wraz z systemem korzeniowym . Ścięta biomasa  zostanie usunięta z terenu rezerwatu.
        Prace mają na celu spowolnić sukcesje, stworzyć lepsze warunki do rozwoju i bytowania ptactwa wodnego i błotnego i zahamować dalszy rozwój roślinności szuwarowej. Jednocześnie odsłonięcie powierzchni ma prowokować pojawienie się roślinności łąkowej, co z kolei powinno przyczynić się do rozszerzenia gamy awifauny korzystającej z tego terenu.
        Wykaszanie odbywa się przy użyciu kos spalinowych, a w trudniej dostępnych fragmentach do akcji ma wkroczyć ratrak z zamontowaną kosiarką.
         Tekst i foto:Karol Bocian