Asset Publisher Asset Publisher

Wyjazd terenowy Komisji Rady Powiatu Świeckiego

W piątkowe przedpołudnie, 22 sierpnia w sali edukacyjnej Szkółki Leśnej w Osinach obradowała Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu w Świeciu.

Radni odwiedzili Nadleśnictwo Osie aby wysłuchać prezentacji
o prawnych aspektach nadzoru nad lasami niepaństwowymi oraz o problematyce nadzoru nad lasami niepaństwowymi prowadzonego przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Osie na podstawie porozumienia ze Starostą Powiatu Świeckiego.
W spotkaniu, oprócz radnych wzięła udział także Pani Sekretarz Powiatu Świeckiego, reprezentująca Starostę Iwona Karolewska, oraz Skarbnik Powiatu – Dariusz Woźniak. Zagadnienia nadzoru nad lasami niepaństwowymi
w Nadleśnictwie Osie zaprezentował Nadleśniczy Marek Sobczak, oraz specjalista Służby Leśnej ds. Nadzoru nad lasami niepaństwowymi – Dawid Warzyński. Zebrani pozytywnie ocenili pracę leśników nadzorujących lasy prywatne na terenie Nadleśnictwa Osie, potwierdzili chęć podtrzymania tej formy nadzoru oraz zaoferowali poparcie dla zwiększenia stawki za nadzór w roku 2015.Tekst: D. Warzyński
Zdjęcia: D. Warzyński