Asset Publisher Asset Publisher

Szkolenie z odnowień naturalnych w Nadleśnictwie Skrwilno

16 listopada 2018 r. pracownicy naszego nadleśnictwa wzięli udział w szkoleniu terenowym, które odbyło się na terenie Nadleśnictwa Skrwilno.

Po przyjeździe do Skrwilna nadleśniczy Tomasz Gnap oraz zastępca nadleśniczego Zygmunt Klimowski powitali nas bardzo serdecznie, przedstawili krótką charakterystykę nadleśnictwa oraz udostępnili materiały szkoleniowe, mieliśmy również okazję zobaczenia nowej sali edukacyjnej. Głównym tematem szkolenia były odnowienia naturalne. Z przyjemnością odwiedziliśmy powierzchnie odnowieniowe oraz wymieniliśmy spostrzeżenia dotyczące przygotowania gleby, ochrony oraz pielęgnacji upraw. Gospodarze mogą pochwalić się już ponad 100 ha takich odnowień. Kolejnym tematem, który został poruszony były drogi leśne. Pracownicy przedstawili jak wygląda proces budowy oraz remontu dróg na terenie nadleśnictwa. Na zakończenie szkolenia odbyło się spotkanie podsumowujące wyjazd, w którym uczestniczył zastępca dyrektora RDLP w Toruniu Ireneusz Jałoza.

Dziękujemy całej załodze Nadleśnictwa Skrwilno za gościnność oraz zaangażowanie w organizację szkolenia.

 

Tekst: Katarzyna Długosz

Foto: Karol Bocian