Asset Publisher Asset Publisher

Szkolenie BHP w terenie

W piątek 10 października odbyło się w siedzibie nadleśnictwa szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby leśnej.

Podczas szkolenia zapoznano pracowników z nowo przeprowadzoną oceną ryzyka zawodowego, ze szczególnym naciskiem na szkodliwe czynniki biologiczne. Zaprezentowana została analiza stanu bhp w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe za 2013 rok. Omówiono podstawowe obowiązki pracowników oraz strefy niebezpieczne przy pracy w lesie. Przedstawiono również zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ze względu na duże zainteresowanie tym tematem w listopadzie planowane jest przeprowadzenie szkolenia z udziałem ratowników medycznych.
Po części teoretycznej zorganizowany został wyjazd w teren w celu zapoznania się z bezpiecznymi technikami wyznaczania drzew w młodszych klasach wieku. Podczas objazdu można było obejrzeć drogę pożarową nr 15 wybudowaną ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na zakończenie odwiedzono szkółkę leśną, gdzie leśniczowie zapoznali się z bazą sadzonek.Tekst: Monika Adametz
Foto: Karol Bocian, Anna Radowska