Asset Publisher Asset Publisher

Święto Lasu w Nadleśnictwie Osie

Tradycją już się stało, organizowane przez Nadleśnictwo Osie Święto Lasu. Wybrana data nie jest przypadkowa.

W czasach II Rzeczypospolitej pod koniec kwietnia obchodzono Święto Lasu pod patronatem Prezydenta Mościckiego.
Tym razem spotkanie zorganizowano we wtorek, 11 kwietnia na Szkółce Leśnej w Osinach. Na obchody święta w Nadleśnictwie Osie zaproszono wielu gości. Otwierająca imprezę Zastępca Nadleśniczego powitała przybyłych gości, w tym samorządowców, dyrektorów szkół wraz z gronem pedagogicznym oraz strażaków z jednostek działających na terenie naszego nadleśnictwa.
Po prezentacji na temat warunków gospodarowania w Nadl. Osie, zaproszonym gościom przekazano informacje na temat sposobu odnowienia lasu. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się informacje dotyczące warunków klimatycznych naszych okolic oraz ilości sadzonek corocznie produkowanych i wysadzanych przez leśników. Cała akcja przebiegała pod hasłem „Sadzimy 1000 drzew na minutę", które znajduje potwierdzenie również w naszej jednostce. Następnie goście udali się do Leśnictwa Płochocin gdzie zasadzili fragment lasu. Wszyscy zaproszeni ochoczo zabrali się do pracy pod czujnym okiem leśniczego. Po wykonaniu pracy ożywione rozmowy na tematy leśne przeniesiono pod wiatę edukacyjną gdzie podjęto zebranych posiłkiem.
    Dziękujemy wszystkim obecnym na uroczystości gościom za zapał przy pracy oraz wiele ciepłych słów jakich nie szczędzono pod naszym adresem.
Tekst i foto: Dawid Warzyński