Asset Publisher Asset Publisher

Ptaki naszych lasów

Wiosną szczególne ożywienie widać wśród ptaków, które z wielkim zaangażowaniem budują lub naprawiają gniazda, aby złożyć jaja i dać życie nowemu pokoleniu.

W naszych lasach i ogrodach aż tętni życiem, a ptasiej energii można im jedynie pozazdrościć. O ile wróble, pliszki, sikory, kosy są bardzo pospolite i spotykane na każdym kroku, o tyle zobaczyć dudka nie jest już takie zwyczajne i takie spotkanie można zaliczyć do wyjątkowych. Są miejsca w naszej okolicy, gdzie dudki co roku przylatują, by tutaj wylęgło się ich potomstwo.


Należy pamiętać, że jest to gatunek pod ochroną.


Tekst i foto: Jadwiga Ginter