Asset Publisher Asset Publisher

Pracownicy Nadleśnictwa Osie na jubileuszowym zjeździe delegatów PTL

Trójka pracowników Nadleśnictwa Osie miała przyjemność uczestniczyć w 120 Zjeździe Krajowym PTL na terenie RDLP Katowice.

120 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego, i towarzyszące mu sesje naukowe „Sylwan – dwa wieki historii leśnego czasopisma naukowego „ i  „Wyzwania dla gospodarki leśnej w warunkach globalnych zmian w środowisku” pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy , odbył się na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach w dniach 9-11 września 2021 r.

 

W zjeździe uczestniczyła trójka pracowników a czwórka członków koła PTL przy Nadleśnictwie Osie.

 

To prestiżowe wydarzenie składało się z dwóch części - sesji referatowej oraz terenowej. Podczas pierwszego dnia dominowały tematy związane z pismem Sylwan oraz z problemami, które niosą za sobą zmiany w środowisku związane chociażby z globalnym ociepleniem klimatu.. Wśród prelegentów byli: prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, prof. dr hab. Arkadiusz Bruchwald, prof. dr hab. Wojciech Grodzki, prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz, prof. dr hab. Jan Kozłowski, prof. dr hab. Jarosław Socha, prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki, prof. dr hab. Roman Jaszczak oraz gospodarz mgr inż. Damian Sieber Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

W drugim dniu mieliśmy do wyboru pięć tras, które przygotowały wybrane Nadleśnictwa RDLP w Toruniu. Nasza grupa podzieliła się na dwie.

Pierwsza część miała przyjemność odwiedzić Nadleśnictwo Rybnik. Trasa pod nazwą „Śląskie księżycowe krajobrazy” pokazała nam w przysłowiowej pigułce wszystko to czym wyróżnia się Nadleśnictwo Rybnik. W granicach administracyjnych nadleśnictwa żyje ponad pół miliona ludzi, którzy w większości są lub byli związani z górnictwem. Działalność kopalń na tym terenie odcisnęła się nie tylko w kulturze śląskiej ale również w krajobrazie tych terenów. Dużym wyzwaniem była przebudowa drzewostanów. W efekcie której, w Nadleśnictwie Rybnik świerkowe nasadzenia, z których drewno przeznaczone było głównie na potrzeby przemysłu wydobywczego węgla kamiennego zamieniły się w drzewostany mieszane z dużym udziałem buka i dębu. Ich udział wciąż rośnie. Zobaczyliśmy to w wielu odwiedzonych miejscach. Gęste zaludnienie powoduje, że Nadleśnictwo Rybnik prowadzi swoją działalność w bardzo ciekawym terenie, gdzie funkcje pozaprodukcyjne lasu są bardzo ważne a bogata granica „miejsko-leśna” implikuje wiele ciekawych sytuacji, które urozmaicają pracę.

Odwiedziliśmy centralne zwałowisko górnicze, górujące nad lasami leśnictw Zacisze i Oczków czyli największą hałdę w Europie. Śląskie morze – zalewiska poupadowe ze słonoroślami. Sztolnia w Wodzisławiu Śląskim czyli Górniczą Sztolnie Ćwiczebną w Wodzisławiu Śląskim służąca do nauki zawodu górniczego, a także nietypową izbę regionalną. Była też baszta rycerska zwana również Wieżą Romantyczną, z której podziwialiśmy  okolicę. Na koniec odwiedziliśmy grodzisko z VII wieku w leśnictwie Syrynia. Zlokalizowane na skraju lasu stanowiło prawdopodobnie centrum władzy plemiennej słowiańskiego plemienia Gołęszyców.

Druga część grupy odwiedziła Nadleśnictwo Kobiór na trasie „W krainie pszczyńskiego żubra”. Nadleśnictwo Kobiór Lasy Pszczyńsko – Kobiórskie są pozostałością Puszczy Pszczyńskiej, noszącej ślady dużej antropopresji i przekształconej przez przemysł. Mimo tego na terenie lasów Nadleśnictwa Kobiór, widać ślady historii i ugruntowanej tradycji myśliwskiej. Największy wpływ na gospodarkę leśną i łowiecką miał przedwojenny właściciel Książę Jan Henryk XI Hochberg von Pless. Oprócz licznych zabytków architektury, sztuki oraz tradycji myśliwskiej, najważniejszy jest Ośrodek Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach. To właśnie z tej hodowli pochodziły żubry, które odnowiły stado w Puszczy Białowieskiej i przekazały geny całej współcześnie żyjącej populacji żubra.

W programie było:  Gospodarstwo Szkółkarskie Królówka - technologia produkcji szkółkarskiej, w szczególności dębu szypułkowego, mała retencja nizinna na przykładzie zbiorników Piasek Mały i Piasek Duży wraz z utworzonym obszarem mokradłowym, zwiedzanie Muzeum Zamkowego w Pszczynie, Zbiornik Goczałkowicki oraz zwiedzanie Uzdrowiska, Ośrodek Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach - hodowla żubra i prezentacja działalności edukacyjnej, Gajówka Osowiec – gospodarka łowiecka. Na obu trasach nie zabrakło wielkiego zaangażowania miejscowych leśników oraz pysznego, lokalnego jedzenia.

Ostatni dzień należał do spraw stowarzyszeniowych. Odczytano protokół z ostatniego zjazdu, oddano cześć zmarłym w przeciągu dwóch lat, przedstawiono wnioski z dnia pierwszego, wręczono odznaczenia oraz ogłoszono, że kolejny 121 zjazd odbędzie się na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.