Asset Publisher Asset Publisher

Obchody 90-lecia Lasów Państwowych

W tym roku mija 90 lat od powstania Lasów Państwowych. Leśnicy z Nadleśnictwa Osie postanowili uczcić ten jubileusz w dniu 25 czerwca.

Na zaproszenie Nadleśniczego odpowiedziało wielu gości i na sali konferencyjnej prezentacji o historii Lasów Państwowych wysłuchało 30 osób, w tym komendanci Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, Komendanci Policji, Wójtowie, dyrekcje szkół oraz nauczyciele a także Proboszcz Parafii w Osiu.
Zebrani obejrzeli także film na temat misji Lasów Państwowych oraz prezentację o historii nadleśnictwa Osie i bieżącej działalności LP. Nadleśniczy Marek Sobczak podziękował wszystkim zebranym za owocną współpracę z instytucjami, które reprezentują.
W swoich wystąpieniach goście gratulowali jubileuszu, deklarowali gotowość dalszej współpracy oraz wspólnych działań dla jeszcze lepszego zarządzania naszymi lasami.
Następnie, w Ogrodzie Edukacji Leśnej przy nadleśnictwie posadzono wspólnie kilka nowych drzew do naszej kolekcji, wśród nich ciekawy egzemplarz dębu szypułkowego odmiany Włodzimierz Seneta. Po czasie spędzonym na świeżym powietrzu, posiłek przygotowany pod wiatą edukacyjną smakował wszystkim wybornie.
Tekst: Dawid Warzyński
Foto: Dawid Warzyński