Asset Publisher Asset Publisher

Nowy nadleśniczy

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Bartosz Michał Bazela w dniu 31 maja br. powołał na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Osie Sławomira Sławińskiego, dotychczasowego leśniczego leśnictwa Średnik w Nadleśnictwie Osie.

Nowego nadleśniczego wprowadził na stanowisko zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu Roman Dobrzyński.
Sławomir Sławiński, ukończył Technikum Leśne w Biłgoraju, po czym studiował w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku leśnictwo, specjalność leśnictwo wielofunkcyjne (Praca inżynierska pod tytułem „Procedury i wycena gruntów leśnych wyłączonych z produkcji leśnej”, praca magisterska pod tytułem „Analiza ekonomiczna opłacalności zalesień gruntów rolnych”). Ukończył ponadto studia magisterskie o specjalności ekonomika menadżerska na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Praca magisterska pod tytułem „Wpływ cyklu koniunkturalnego na eksport i import drewna w latach 1995-2011).
Pracę zawodową rozpoczął 1 sierpnia 1998 roku pracując kolejno na stanowiskach: robotnik leśny, referent administracyjny, podleśniczy – w Nadleśnictwie Dąbrowa, następnie podleśniczy w Nadleśnictwie Osie, a od dnia 1 października 2016 roku leśniczy leśnictwa Średnik.
Nowy nadleśniczy interesuje się sportem, podróżami oraz giełdą papierów wartościowych.


 
Nadleśnictwo Osie