Asset Publisher Asset Publisher

Nowe partnerstwo wodne

Nadleśnictwo Osie od kilku miesięcy działa czynnie w tworzącym się w Powiecie Świeckim Lokalnym Partnerstwie Wodnym

W ubiegły poniedziałek odbyło się ostatnie zcyklu spotkań mających na celu stworzenie w Powiecie Świeckim Lokalnego Partnerstwa Wodnego (LPW). Spotkanie byłóo podsumowującym, gdzie grupa robocza, w której udział brała zastępca nadleśniczego Joanna Bockprzedstawiła listę 6 priorytetowych projektów, które po uruchomieniu środków unijnych będą realizowane na terenie powiatu. Z terenu administrowania nadleśnictwa są to dwa projekty polegające na przywróceniu przepływu wody między jeziorem Rybno Duże a jeziorem Mątask (pomysłodawca Gmuna Warlubie) oraz budowa progów piętrzących na Sobińskiej Strudze (pomysodawca Gmina Osie).

Idęą tworzonego partnerstwa jest integracja partnerów mających wpływ na przeciwdziałanie skutkom suszy oraz podejmowanie aktywności na rzecz budowania małej i średniej retencji. W cyklicznych spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele gmin, starostwa, Wód Polskich, spółek wodnych, Lasów Państwowych i Parków Krajobrazowych. Wszystko odbywało się pod koordynacją Kujawsko- Pomorskiego Ośrodka DoradztwaRolniczego w Minikowie.

Pierwsym etaprem prac zespołu było określenie kluczowych problemów w zakresie zarządzania wodą w powiecie. kolejnym analiza SWOT stanu gospodarkiwodnej na terenie powiatu. Kolejnym wypełnienie szczegółowych ankien, na podstawie których najpierw zinwentaryzowano wszystkie wodne obiekty znajdujące się na terenie Powiatu a następnie określono listę projektów mogących być realizowanych na nich.

Ostatnie spotkanie, oprócz podsumowań i ogłoszenia listy priorytetów był okazją do objazdu terenowego. Wspólnie z Nadleśnictwem Dąbrowa pokazaliśmy dwa obiekty małej retencji- nowy wykonany na rowie wodnym w Leśnictwie Bedlenki i już leciwy wymagający modernizacji zbiornik Jabłonowiec. Na koniec zaprosiliśmy naszych gości na szkółkę w Osinach gdzie w naszej sali edukacyjnejnastąpiło podsumowanie prac zespołu.

Teraz czekamy na ukonstytuowanie się zarządu Partnerstwa oraz na dotacje konieczne w realizacji wybranych przedsięwzięć.