Asset Publisher Asset Publisher

Narada terenowa

Kolejny z naszych objazdów szkoleniowych pod hasłem cudze chwalicie... za nami.

Dziś objechaliśmy obręb leśny Warlubie.

Zaczęliśmy od Nowego Nad Wisłą. Tam dzięki uprzejmości Pana Burmistrza i jego zastępcy zostaliśmy oprowadzeni po starej przepompowni przy ujściu rzeki Mątawy, kościele parafialnym i punkcie widokowym na Dolinę Wisły.

Kolejna część była częścią leśną. Odwiedziliśmy leśnictwa Dobre, Średnik i Rynków. Każdy z leśniczych opowiedział kilka słów o swoim leśnictwie, o jego specyfice i różniących od innych aspektach codziennego tam gospodarowania. Przewodnikiem po terenie przejętym kilkanaście lat temu od Nadleśnictwo Dąbrowa, Lasy Państwowe była inżynier nadzoru Dorota Piechowska, która jak nikt zna ten teren, szczególnie leśnictwo Rynków, gdzie była leśniczym. Odwiedziliśmy też starą leśniczówkę w Średniku gdzie mieliśmy okazję odwiedzić naszą koleżankę Olę, która obecnie przebywa na urlopie wychowawczym.

Już tradycyjnie nasz objazd zakończyliśmy na szkółce leśnej w Osinach.

Kolejny objazd chyba wiosną bo jeszcze kilka miejsc w naszym urozmaiconym nadleśnictwie pozostało nam do odwiedzenia .