Asset Publisher Asset Publisher

Mundurowa integracja

17 czerwca 2014 roku na Szkółce w Osinach odbyło się szkolenie dla policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Świeciu dotyczące dokumentów wymaganych podczas transportu drewna okrągłego.

W szkoleniu udział wzięli funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Świeciu, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Świeciu, Komisariatu Policji w Nowem oraz Posterunku Policji w Osiu.
Przybyli tam również leśniczowie, którzy pełnili rolę ekspertów pomocnych w wykonywaniu ćwiczeń dotyczących szkolenia. Słuchaczy zapoznano z obowiązującymi dokumentami na przewożone drewno, zwrócono szczególną uwagę na  informacje znajdujące się na tych dokumentach.
Każdy przeszkolony policjant otrzymał „ściągę," którą w razie potrzeby będzie mógł wykorzystać w trakcie dokonywania kontroli przewożonego drewna.
Podczas szkolenia przekazano zainteresowanym policjantom przepisy regulujące tematykę ochrony przeciwpożarowej w Lasach Państwowych, ruch pojazdów w lesie oraz zagadnienia dotyczące usuwania zadrzewień.
Szkolenie zakończono smacznym posiłkiem oraz pieczeniem kiełbasek na ognisku.
Oby tym razem nauka poszła w las!                                   Tekst i foto: Zbigniew Marek