Asset Publisher Asset Publisher

Monitoring

MONITORING STOSOWANY PRZEZ POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ W NADLEŚNICTWIE OSIE


Pod zarządem Nadleśnictwa Osie znajdują się grunty leśne będące własnością Skarbu Państwa, które są objęte nadzorem mobilnych kamer, foto pułapek oraz kamer interwencyjnych na mocy Zarządzenia nr 21 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji monitoringu wizyjnego na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu”.


Nadzór prowadzony jest w celu zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywania innych zadań w zakresie ochrony mienia stosownie do przepisów ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. 2017 r. poz. 788 ze zm.).


Administratorem danych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 ze zm.) jest Nadleśnictwo Osie, ul. Rynek 11, 86-150 Osie, tel. 52 3329503 , www.osie.torun.lasy.gov.pl.


Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.


Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz usuwania.


Przysługuje Państwu prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych w trybie art. 32 Ustawy.
 

 

 

MONITORING BUDYNKÓW NADLEŚNICTWA OSIE

Informujemy, że w celach bezpieczeństwa, na terenie Nadleśnictwa Osie prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących.


Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), dalej jako „Ustawa”, Nadleśnictwo Osie informuje, że:


• Monitoringiem wizyjnym objęty jest budynek siedziby Nadleśnictwa, garaże oraz parkingi przy ul. Rynek 11, 86 - 150 Osie.


• Administratorem danych osobowych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego jest Nadleśnictwo Osie z siedzibą przy ul. Rynek 11, 86 - 150 Osie, tel. 52 3329503, www.osie.torun.lasy.gov.pl.


• Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa,


• Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz usuwania,


• Przysługuje Państwu prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych w trybie art. 32 Ustawy.