Asset Publisher Asset Publisher

W razie pożaru

W dniu 25.03.2017 odbyły się manewry międzygminne jednostek OSP z terenu gmin Osie i Warlubie.

Terenem ćwiczeń była osada leśna  Sobiny  położona w leśnictwie Orli Dwór w Nadleśnictwie Osie. Podczas  ćwiczeń druhny i druhowie z przybyłych jednostek doskonalili swoje umiejętności na wypadek wystąpienia pożarów wewnętrznych budynków mieszkalnych podczas silnego zadymienia, wraz z ewakuacją osób poszkodowanych. Szkolono się również ze zorganizowania zaopatrzenia wodnego z punktów czerpania wody na Sobińskiej Strudze i zbiornika przeciwpożarowego obok leśniczówki Nowa Huta. W ćwiczeniach  brały także udział osoby pełniące dyżur  p-poż  na terenie Nadleśnictwa Osie i Punkt Alarmowo – Dyspozycyjny nadleśnictwa.

Ćwiczenia podsumowano przy ognisku zorganizowanym przez Nadleśnictwo Osie na ścieżce dydaktycznej „Zatoki".

 

Tekst: Miłosz Ledziński

Foto: Dorota Piechowska, Miłosz Ledziński