Asset Publisher Asset Publisher

Zakaz wstępu do lasu na terenie leśnictw: Osie, Nowa Rzeka, Rynków, Stara Huta

Nadleśnictwo Osie w związku ze znacznym uszkodzeniem drzewostanów, spowodowanych warunkami atmosforecznymi wprowadza zakaz wstepu do lasu Skarbu Państwa w zarządzenie Nadleśnictwa Osie na terenie wskazanym w załączniku.