Aktualności Aktualności

Wiosna na szkółce

Właśnie kończy się czas wyjęcia oraz wydawania sadzonek do leśnictw na potrzeby odnowień, zalesień oraz poprawek.

Jak co roku na szkółce w Osinach w marcu o ile aura pozwala, wykonujemy te prace i przygotowane roślinki trafiają do leśnictw. Najpierw przy użyciu specjalistycznej maszyny sadzonki wyorywane są z gleby. W dalszej pracy niezbędny jest czynnik ludzki ( w głównej mierze kobiecy) w celu przesortowania oraz przeliczenia sadzonek. Sadzonki sortowane są wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie szczegółowych wymagań jakie powinien spełniać leśny materiał rozmnożeniowy i liczone najczęściej po 50 sztuk. Następnie sadzonki są zabezpieczane na szkółce przed wysychaniem poprzez przykrycie glebą, żelowanie, umieszczenie w przeznaczonych do tego celu dołach, szopach, chłodniach w zależności czym dysponuje dana szkółka. Tak przygotowane sadzonki czekają na odbiór leśniczych. Leśniczowie w roku poprzednim sporządzają plany, w których zawarta jest ilość sadzonek poszczególnych gatunków. Specjalista z działu technicznego w nadleśnictwie bilansuje zapotrzebowanie i sporządza rozdzielnik, który otrzymuje leśniczy szkółkarz. Na podstawie rozdzielnika wydawane są sadzonki do leśnictw wraz z odpowiednimi dokumentami.  Sadzonki do leśnictw transportowane są na  przyczepach, przyczepkach gdzie są odpowiednio układane i na czas transportu przykrywane w celu ochrony przed przeschnięciem. Mniejsze ilości sadzonek a w szczególności gatunki biocenotyczne (czyli takie, które są wprowadzane do drzewostanów w celu umożliwienia bytowania zwierząt, nektarodajne, ubogacające krajobraz, np. jabłoń, grusza, czereśnia, śliwa ałycza czy jarzębina) pakowane są do worków papierowych. Kiedy sadzonki trafiają do leśnictw przychodzi czas sadzenia. Potocznie się mówi zielonym do góry i lepiej za głęboko niż za płytko. Jest to czas dość intensywnej pracy, ale też dużej satysfakcji.


Tekst i foto: Kamila Bonk-Pawlicka