Aktualności Aktualności

O tym należy rozmawiać

23 marca 2016 roku w Nadleśnictwie Osie odbyła się narada koordynacyjna dotycząca ochrony przeciwpożarowej i szkodnictwa leśnego w 2015 roku.

Naradę otworzył Pan nadleśniczy Marek Sobczak, który powitał zaproszonych gości: Dariusza Gidaszewskiego - starszego specjalistę Służby Leśnej z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, nadleśniczych - Artura Karetkę i Piotra Kasprzyka oraz przedstawicieli Starostwa, Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu, Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu, OSP Jeżewo, Urzędu Gminy w Osiu, a także pracowników Nadleśnictwa Dąbrowa, Trzebciny i Osie.
Obecni na naradzie przedstawiciele samorządu terytorialnego, Policji i Państwowej Straży Pożarnej włączyli się do dyskusji i podkreślili, iż doceniają wieloletnią pracę leśników dot. ochrony przeciwpożarowej lasów i ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym, której efekty widoczne są na co dzień (mniej  śmieci w lasach, pożarów i kradzieży drewna, itp.). Podczas narady głos zabrał przedstawiciel RDLP w Toruniu – pan Dariusz Gidaszewski – podkreślając duży udział samolotów w gaszeniu pożarów oraz przybliżył niektóre zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową w 2015 roku na terenie RDLP w Toruniu.
Uczestnicy narady zgodnie uznali, że skala pożarów i przypadków szkodnictwa leśnego na terenie trzech nadleśnictw w porównaniu do innych jednostek z RDLP w Toruniu jest satysfakcjonująca, co wynika z różnorodnych działań i odpowiednio prowadzonej profilaktyki.    
Na koniec nadleśniczy Marek Sobczak podziękował zebranym za udział w spotkaniu oraz zaprosił na poczęstunek.Tekst i foto: Zbigniew Marek