Aktualności Aktualności

Nauka (nie) poszła w las…

Edukacja przyrodniczo leśna jest takim działem, w ramach którego można łatwo policzyć uczestników zajęć o lesie, trudniej jest wykazać konkretne wyniki przekazanej wiedzy.

Koniec roku często skłania nas do podsumowania naszych działań i refleksji nad owocami wykonanej pracy. Zastanowienie się nad mijającym rokiem również dotyczy zajęć prowadzonych w ramach edukacji przyrodniczo leśnej społeczeństwa na Szkółce Leśnej Osiny.
    Najwięcej dzieci brało udział w  zajęciach i wycieczkach  z okolicznych szkół podstawowych (509 osób), kolejno młodzież z gimnazjum (202 osoby), dzieci z  przedszkola odwiedziły nas w liczbie 69, a młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych tylko 20. Dużą grupę stanowiły osoby dorosłe – 229. Byli to nauczyciele, opiekunowie grup, samorządowcy, koło gospodyń wiejskich i strażacy.
    Nie tylko prowadziliśmy lekcje w lesie i na sali edukacyjnej na terenie Szkółki Leśnej Osiny, ale również przyjmowaliśmy zaproszenia od okolicznych szkół i przedszkoli, gdzie prowadziliśmy zajęcia o wybranej przez opiekunów przyrodniczej tematyce. W ten sposób spotkaliśmy się z 340 dziećmi.
    Uczestniczyliśmy również w dwóch imprezach lokalnych: w Sołeckim Dniu Dziecka w Gajewie-Zabudowania i w Dniu Śliwki w Nowem.
    Podsumowując liczbę dzieci i młodzieży, z którą mieliśmy okazje porozmawiać o lesie w tym roku naliczyliśmy pokaźną ilość 1140 osób, którą edukowaliśmy łącznie przez 78 godzin.
    Należy podkreślić, iż każda spotkana przez nas grupa dzieci i młodzieży doskonale znała numer alarmowy do straży pożarnej oraz zasady właściwego zachowania się w lesie, dlatego zaczynamy zajęcia od pytania - co można w lesie robić?
    Tematy jakie były poruszane podczas spotkań oczywiście dotyczyły lasu i pracy leśnika, ale można wyróżnić kilka zagadnień, które cieszyły się szczególnym zainteresowaniem: szkółka leśna, warstwowa budowa lasu, ekosystem leśny, funkcje lasu oraz rozpoznawanie wybranych drzew, ssaków i ptaków polskich lasów.
    Wszystkim uczniom, nauczycielom oraz gościom, którzy zechcieli odwiedzić lasy naszego nadleśnictwa i zgłębić wiedzę przyrodniczą, serdecznie dziękujemy za miłe spotkania i zapraszamy ponownie. Do zobaczenia. Darz Bór.  
Tekst: Aleksandra Marciniak
Fot.: Kamila Bonk-Pawlicka, Aleksandra Marciniak