Aktualności Aktualności

Inwentaryzacja zwierzyny

Pod koniec lutego, po zakończeniu głównego sezonu polowań leśnicy i myśliwi przystępują do inwentaryzacji zwierzyny czyli zwierząt łownych takich jak jelenie, daniele, sarny, dziki i inne. Szacowanie ilości odbywa się poprzez liczenie obserwowanych zwierząt na wybranych powierzchniach, na podstawie tropów i śladów zostawionych na śniegu, błocie lub piasku oraz na podstawie ilości szkód w lesie i na polach uprawnych wyrządzonych przez te zwierzęta. Bardzo przydatne są również obserwacje poczynione w ciągu całego roku. Szacuje się nie tylko ilość zwierząt ale i wiek oraz strukturę płci  w  poszczególnych gatunkach. Pozwala to określić czy dany gatunek zwierząt dobrze przetrwał zimę i prawidłowo się rozwija a także pozwala określić optymalną ilość zwierząt, które mogą żyć w naszych lasach i na polach nie czyniąc drastycznych szkód w uprawach leśnych i rolnych. Okresowej inwentaryzacji w lasach na naszym terenie podlegają także łosie, wilki, bobry i wydry.


Tekst i foto: Dorota Piechowska